Wet Spot Tropical Fish | Peckoltia
Peckoltia compta  "Leopard Frog Pleco" L134Peckoltia compta  "Leopard Frog Pleco" L134Peckoltia compta  "Leopard Frog Pleco" L134Peckoltia furcata "Leopard Peckoltia"Peckoltia oligospila "Brown Dot Peckoltia" L006Peckoltia compta  "Leopard Frog Pleco" L134Peckoltia vittata "Tiger Peckoltia"  L015L121 Peckoltia braueri - "Wormline Tiger Pleco"L127 Peckoltia lujani - "Orinoco Peckoltia"L146 Peckoltia bachi "Bola Pleco"L134 Peckoltia compta